గ్లోబల్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ సొల్యూషన్ ప్రొవైడర్

14 సంవత్సరాలకు పైగా తయారీ అనుభవం

కరిగిన ఎయిర్ ఫ్లోటేషన్ (DAF) వ్యవస్థ